Điểm tham quan: Tham Quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - Địa Đạo Củ Chi 1 Ngày

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 1 ngày

Giá từ: 10 USD/ Khách Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour ghép Miền Tây 1 Ngày (Chợ Nổi Cái Bè - Kdl Vinh Sang )

Khởi hành: Ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 1 ngày

Giá từ:  Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour ghép Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 1 ngày

Giá từ:  Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 1 ngày

Giá từ:  Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour Miền Tây 3 Ngày (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 3 ngày 2 đêm

Giá từ:  Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour Miền Tây 4 Ngày (Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc)

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 4 ngày 3 đêm

Giá từ:  Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ)

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 2 ngày

Giá từ:  Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Tour ghép Miền Tây 2 Ngày (Cái Bè – Cần Thơ)

Khởi hành: ghép hàng ngày từ Sài Gòn

Số lượng ngày: 2 ngày

Giá từ:  Liên hệ 0914425788