ÐSQ Việt Nam tại Ai Cập

ÐSQ Việt Nam tại Ăng-gô-la

Ðịa chỉ:       Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo

Ðiện thoại: (20-2) 761 7309

Fax:            (20-2) 336 8612

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       Edificio "Kalunga Atrium", 10 Andar Rua

                   Engracia Fragoso - Ingombotas, Luanda

Ðiện thoại: (244-2) 390 684 / 391 075

Fax:            (244-2) 390 369

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÐSQ Việt Nam tại An-giê-ri

ÐSQ Việt Nam tại Li Bi

Ðịa chỉ:       30, Rue Chénoua, Hydra, Alger

Ðiện thoại: (213) 269 2752

Fax:            (213) 269 3778

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       587 Gargaresh, Km 7, Abou Nawas,Tripoli

Ðiện thoại: (218-2) 1483 5587 / 1483 6274

Fax:            (218-2) 1483 6962

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Nam Phi

ÐSQ Việt Nam tại Tan-za-nia

Ðịa chỉ:       87 phố Brooks, Brooklyn, Pretoria

Ðiện thoại: (27-12) 362 8119 / 362 8118

Fax:            (27-12) 362 8115

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       P.O.Box 9724, Dar Es Salaam

Ðiện thoại: (255-2) 2277 3172

Fax:            (255-2) 2277 3138

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.