Happy Quality

VIET CARE TRAVEL

Giờ tàu tuyến Sài Gòn - Hà Nội

E-mail Print PDF
User Rating: / 3
PoorBest 

 

Bang ve tau thong nhat, gio tau hanoi sai gon, hanoi hue, hoi an, nha trang, Bảng giờ tàu hỏa, Tuyến Tàu Hà nội - Sapa, Tuyến Tàu Thống Nhất, Tuyến tàu thống nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội, Bảng Giờ tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Sài gòn. - Tuyến Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Nam Định - Tuyến Nam

 

TUYẾN

SE2

SE4

SE6

SE8

TN2

S.GÒN

19:00

23:00

15:45

6:30

10:05

BIÊN HÒA

19:39

 

16:24

 

10:48

L.KHÁNH

       

11:57

M.MÁN

   

19:04

9:42

14:14

T.CHÀM

   

21:20

 

16:42

N.TRANG

2:31

5:33

23:49

13:23

18:24

TUY HOA

     

15:24

21:37

DIEU TRÌ

6:17

9:14

4:08

17:13

23:32

B.SƠN

       

1:15

Q.NGÃI

9:13

 

7:19

20:31

3:21

N.THÀNH

       

4:12

TAM KỲ

10:21

 

8:34

 

4:46

Đ.NẴNG

11:51

14:30

10:18

23:12

6:38

LĂNG CÔ

   

11:58

 

8:44

HUẾ

14:43

17:06

13:21

2:07

10:38

ĐÔNG HÀ

15:59

 

14:40

 

12:06

ĐỒNG HỚI

17:44

19:56

17:02

5:21

14:06

ĐỒNG LÊ

   

18:43

 

16:15

H.PHỐ

   

20:48

 

17:27

Y.TRUNG

   

21:42

 

18:43

VINH

21:37

23:41

22:08

9:26

19:12

CHỢ SY

   

22:55

 

20:10

CẦU GIÁT

         

T.HÓA

0:16

 

0:58

11:56

22:49

BỈM SƠN

       

23:30

N.BÌNH

   

2:25

13:07

0:11

NAM ĐỊNH

2:15

 

3:00

13:41

1:03

PHỦ LÝ

   

3:37

14:18

1:44

HÀ NỘI

4:02

5:00

4:45

15:28

3:05